Plan Walnego spotkania członków PTO

Miejsce: 10. Konwencja PTO, Sandomierz.
Termin: sobota 01.08, godz. 18.00

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Agnieszka Biernacka, Artur Biernacki
2. Aktualności PTO – informacje przedstawią organizatorzy i uczestnicy imprez origami
3. Przedstawienie Informacji dotyczących biuletynów – Rafał Sabat, Renata Strojek, Agnieszka Biernacka
4. Informacje o możliwościach uzyskania patronatu PTO, wydania biuletynów z przeznaczeniem na nagrody – Renata Strojek
5. Rozliczanie kosztów związanych z zaproszeniem gościa specjalnego – Agnieszka Biernacka
6. Propozycja miejsca organizacji przyszłorocznej konwencji – prezentacja Marta Misiak
7. Jubileusz 10 lat powstania Stowarzyszenia PTO – Agnieszka Biernacka
8. Sprawy różne