Zapisy

Aby zostać członkiem PTO należy:
1. Wybrać formę członkostwa:
Senior – 40 zł dla osób pełnoletnich
Rodzinna – 50 zł dla dwóch osób (jeden biuletyn dla dwóch osób)
Junior – 30 zł dla dzieci i młodzieży do 17 roku życia *
Ekonomiczna – 20 zł bez prawa do biuletynów
Zagraniczna – 20€ lub 20$ dla osób zamieszkałych poza granicami Polski
Archiwalna – 30zł za wybrany numer biuletynu (zagranica 20 Euro)

Składka obejmuje okres jednego roku kalendarzowego.

2. Wypełnić deklarację członkowską (plik docx) i odesłać na podany adres e-mail.

Potwierdzenie członkostwa oraz nadany numer członkowski wyślemy później – po zaksięgowaniu wpłaty składki członkowskiej.

W przypadku osoby niepełnoletniej niezbędne jest również dostarczenie zgody opiekuna prawnego na członkostwo w Towarzystwie.

3. Opłacić składkę członkowską

Członkostwo w PTO zostanie zatwierdzone dopiero po otrzymaniu przez Towarzystwo składki członkowskiej! Odpowiednią do wybranej formy członkostwa kwotę należy wpłacić przelewem zatytułowanym „Składka ….. za rok …”* na podane konto bankowe:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. / Oddział 2 w Kielcach
06 1020 2629 0000 9802 0131 4780

Nr konta do wpłat z zagranicy:
BPKO PL PW 06 1020 2629 0000 9802 0131 4780
*w przypadku gdy przelew dokonywany jest z konta, którego właścicielem nie jest osoba, której dotyczy formularz, w tytule należy także podać imię i nazwisko.

Uwaga!
Osoby, które chcą kontynuować swoje członkostwo nie muszą ponownie wypełniać formularza zgłoszeniowego, wystarczy sama wpłata składki członkowskiej. Prosimy jedynie o dopisanie w tytule przelewu nr członka, co usprawni sprawy administracyjne.

Pliki do druku
deklaracja członkowska
Zgoda opiekuna na członkostwo w PTO
Statut PTO