Zarząd PTO

Zarząd Polskiego Towarzystwa Origami
(V kadencja 2022 – 2026)

Marcin Wołoszyn – Prezes Zarządu
Tomasz Siwak – Wiceprezes Zarządu
Artur Biernacki – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Biernacka – Skarbnik
Adam Szewczyk – Sekretarz

Komisja Rewizyjna
Marta Misiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Anna Wołoszyn – Członek Komisji Rewizyjnej
Justa Beatriz Blanco – Członek Komisji Rewizyjnej

» Kontakt

Poprzednie kadencje

Były Zarząd Polskiego Towarzystwa Origami (IV kadencja 2018 – 2022)

Marcin Wołoszyn – Prezes Zarządu
Tomasz Siwak – Wiceprezes Zarządu
Artur Biernacki – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Biernacka – Skarbnik
Adam Szewczyk – Sekretarz

Komisja Rewizyjna
Marta Misiak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Anna Wołoszyn – Członek Komisji Rewizyjnej
Justa Beatriz Blanco – Członek Komisji Rewizyjnej

Były Zarząd Polskiego Towarzystwa Origami (III kadencja 2014 – 2018)

Rafał Sabat – Prezes Zarządu
Tomasz Siwak – Wiceprezes Zarządu
Adam Szewczyk – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Biernacka – Skarbnik
Blanka Pentela – Sekretarz
Izabella Ralska – Członek Zarządu
Renata Strojek – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Artur Biernacki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Maria Bis – Członek Komisji Rewizyjnej
Anna Skorupa – Członek Komisji Rewizyjnej

Były Zarząd Polskiego Towarzystwa Origami (II kadencja 2010 – 2014)

Rafał Sabat – Prezes Zarządu
Artur Biernacki- Wiceprezes Zarządu
Halina Rościszewska-Narloch – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Biernacka – Skarbnik
Marcin Wołoszyn – Sekretarz

Komisja Rewizyjna
Tomasz Siwak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Bolesław Gargol – Członek Komisji Rewizyjnej
Anna Skorupa – Członek Komisji Rewizyjnej

Były Zarząd Polskiego Towarzystwa Origami (I kadencja 2006 – 2010)

Rafał Sabat – Prezes Zarządu
Adam Szewczyk – Wiceprezes Zarządu
Artur Biernacki – Wiceprezes Zarządu
Piotr Pluta – Sekretarz
Agnieszka Biernacka – Skarbnik

Komisja Rewizyjna
Grzegorz Bubniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Irena Kowalczyk – Członek Komisji Rewizyjnej
Anna Skorupa – Członek Komisji Rewizyjnej