Biuletyn PTO nr 12

Kolejny numer biuletynu, podsumowujący ostatni rok pracy członków Stowarzyszenia stał się faktem. Kilka niekorzystnych okoliczności, które splotły się w czasie sprawiły, że biuletyn ukazał się z opóźnieniem. Cieszę się, że mimo trudności udało nam się zmobilizować wystarczająco dużo energii by ją zamknąć w tej niewielkiej książeczce. Jak zwykle chciałbym w tym miejscu podziękować członkom PTO za pomoc w realizacji tego szalonego przedsięwzięcia. Szczególnie niezmordowanemu Adamowi Szewczykowi, Marcinowi Wołoszynowi, a także Halinie Rościszewskiej-Narloch i Arturowi Biernackiemu. Kieruję także podziękowania do autorów, którzy zamieścili swoje prace w naszej publikacji, dzięki temu naprawdę jest o czym poczytać i czym zająć ręce. Jako pierwsi biuletyny otrzymają uczestnicy 10. Konwencji PTO, pozostałym osobom wyślemy paczki pocztą w przyszłym tygodniu.