Członkowie Założyciele PTO

(lista w kolejnosci alfabetycznej)

Artur Biernacki
Maria Bis
Grzegorz Bubniak
Krystyna Burczyk
Wojciech Burczyk
Katarzyna Dorna
Bolesław Gargol
Mariusz Gąsiorowski
Irena Kowalczyk
Sławomir Kozłowski
Piotr Krychowski
Agnieszka Kwaśniak
Bogumiła Kycia
Jarosław Majcher
Piotr Pluta
Rafał Sabat
Tomasz Siwak
Anna Skorupa
Tomasz Smołka
Joanna Sowa
Adam Szewczyk
Renata Toporek
Aleksandra Wallach

Protokulant spotkania założycielskiego: Łukasz Adamczyk

Na czas wyborów została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie:

Przewodniczacy Komisji Skrutacyjnej: Tomasz Smołka
Członek Komisji Skrutacyjnej: Mariusz Gąsiorowski
Członek Komisji Skrutacyjnej: Bogumiła Kycia

Komitet Założycielski PTO
Renata Toporek
Łukasz Adamczyk
Rafał Sabat

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *