Spotkanie Zarządu PTO styczeń 2017

W ubiegłym tygodniu miało miejsce spotkanie Zarządu PTO. Wśród głównych tematów najwięcej czasu poświęcono sprawom konwencji. Kilka propozycji lokalizacyjnych przedstawionych podczas ubiegłorocznego Walnego Spotkania Członków zweryfikowało życie i z kilku pomysłów pozostała jedynie propozycja Tomasza Siwaka. Oficjalnie więc oznajmiamy, że miejscem najbliższej 12. Konwencji PTO będzie Prudnik. Standardowy dla naszych spotkań termin letni czyli 21-23 lipca 2017. Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się 22 lipca w sobotę o godzinie 17.00 i potrwa w zależności od przebiegu dyskusji 2 do 3 godzin. Obecni na spotkaniu członkowie oraz wyznaczone osoby zajmą się przygotowaniami do konwencji. Szefem imprezy został Tomasz Siwak i ew. chętnych do pomocy zapraszamy do kontaktu z Tomaszem lub członkami Zarządu. Więcej szczegółów w tej sprawie zostanie ogłoszonych niebawem.

Kolejną sprawą jest start przygotowań związanych z biuletynem PTO. Modnym w naszym kraju zwyczajem Prezes zajmie się kierowaniem gazetką z „tylnego siedzenia”, a mówiąc serio część obowiązków przejmie Blanka Pentela i wspólnymi siłami powinno być łatwiej. Prosimy więc już teraz o nadsyłanie propozycji i materiałów do biuletynu tak jak do tej pory do Rafała Sabata lub opiekunów poszczególnych działów.

Kolejną sprawą jest projekt animatorów PTO. Nie wszyscy obecni byli pewni czy istnieje konieczność budowania kolejnego tytułu w obrębie grupy. Pozostawiono to do rozważania członkom na Walnym Zebraniu. Ustalono jedynie, że wymagania powinny być znacząco niższe niż w przypadku stopni instruktorskich choć obwarowane kilkoma wymogami jak np. trzyletnia obecność w PTO. W tym czasie osoby powinny wykazać się aktywnością w PTO i środowisku origami (np. warsztaty, wystawy, publikacje). Nie ma tu wymogu pełnoletności.

Poruszono jeszcze kilka spraw, m.in. folder PTO. Powstał zespół, który w szybkim czasie ma dokończyć rozpoczęte projekty i skierować materiał do druku. Ponadto rozmawiano o rozwoju strony, powstała podstrona dla twórców związanych za PTO, na której w tym momencie znajdują się wszystkie potrzebne informacje, by przygotować swój wpis. Zapraszamy twórców do uzupełnienia wpisu. Przez twórców nie rozumiemy jedynie kreatorów, a całe szerokie środowisko osób działających z origami w sposób twórczy, czyli tworzących artykuły, opracowania naukowe, projekty architektoniczne, filmy etc.
Pokażcie się tutaj koniecznie: http://www.pto.art.pl/tworcy-info

Na koniec temat który często wraca, czyli możliwość spotkania się na zimowej konwencji. Temat zainteresował wszystkich zebranych i wydaje się, że o ile znajdzie się sporo chętnych do pomocy to była by duża szansa na przygotowanie imprezy. Temat do omówienia na Walnym. Z pozdrowieniami zapracowany Zarząd PTO w składzie: Rafał Sabat – Prezes Zarządu, Tomasz Siwak – Wiceprezes Zarządu, Adam Szewczyk – Wiceprezes Zarządu, Agnieszka Biernacka – skarbnik, Blanka Pentela – Sekretarz, Renata Strojek – Członek Zarządu oraz Komisja Rewizyjna: Artur Biernacki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i 3 Anna Skorupa – Członek Komisji Rewizyjnej.