Plan Walnego Spotkania PTO


1. Sprawozdanie finansowe PTO za rok 2015 – Agnieszka Biernacka
2. Sprawozdanie z zebrania zarządu PTO z lutego 2016 – Renata Strojek
3. Biuletyn PTO – reorganizacja redakcji, dyskusja o sposobie dalszego wydawania publikacji – Renata Strojek
4. Konwencja 2017 – propozycje organizacji
5. Sprawy różne

Miejsce: Konwencja PTO, Warszawa, Nowoursynowska 161D
Sobota 13 sierpnia, godzina 15.00