Zarząd PTO

Zarząd Polskiego Towarzystwa Origami
(IV kadencja 2018 – 2022)

Marcin Wołoszyn – Prezes Zarządu
Tomasz Siwak – Wiceprezes Zarządu
Artur Biernacki – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Biernacka – skarbnik
Adam Szewczyk – Sekretarz

» Kontakt

Poprzednie kadencje

Były Zarząd Polskiego Towarzystwa Origami (III kadencja 2014 – 2018)

Rafał Sabat – Prezes Zarządu
Tomasz Siwak – Wiceprezes Zarządu
Adam Szewczyk – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Biernacka – skarbnik
Blanka Pentela – Sekretarz
Izabella Ralska – Członek Zarządu
Renata Strojek – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
1 Artur Biernacki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2 Maria Bis – Członek Komisji Rewizyjnej
3 Anna Skorupa – Członek Komisji Rewizyjnej

Były Zarząd Polskiego Towarzystwa Origami (II kadencja 2010 – 2014)

Rafał Sabat – Prezes Zarządu
Artur Biernacki- Wiceprezes Zarządu
Halina Rościszewska-Narloch – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Biernacka – skarbnik
Marcin Wołoszyn – Sekretarz

Komisja Rewizyjna
1 Tomasz Siwak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2 Bolesław Gargol – Członek Komisji Rewizyjnej
3 Anna Skorupa – Członek Komisji Rewizyjnej

Były Zarząd Polskiego Towarzystwa Origami (I kadencja 2006 – 2010)
Prezes Zarządu: Rafał Sabat
Wiceprezes Zarządu: Adam Szewczyk
Wiceprezes Zarządu: Artur Biernacki
Sekretarz: Piotr Pluta
Skarbnik: Agnieszka Biernacka

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Grzegorz Bubniak
Członek Komisji Rewizyjnej: Irena Kowalczyk
Członek Komisji Rewizyjnej: Anna Skorupa