Zapisy

Aby zostać członkiem PTO należy:
1. Wybrać formę członkostwa:
Senior – 30 zł dla osób pełnoletnich
Rodzinna – 40 zł dla dwóch osób (jeden biuletyn dla dwóch osób)
Junior – 25 zł dla dzieci i młodzieży do 17 roku życia *
Ekonomiczna – 20 zł bez prawa do biuletynów
Zagraniczna – 20€ lub 30$ dla osób zamieszkałych poza granicami Polski
Archiwalna – 30zł za wybrany numer biuletynu (zagranica 20 Euro)

Składka obejmuje okres jednego roku kalendarzowego.

2. Wypełnić deklarację członkowską online
przejdź do formularza online

Po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerowana zostanie strona do druku, która jest potwierdzeniem wysłania formularza. Potwierdzenie członkostwa oraz nadany numer członkowski wyślemy później – po zaksięgowaniu wpłaty składki członkowskiej.

Do Towarzystwa można zapisać się również wypełniając i wysyłając na adres PTO lub e-mail (zeskanowany) formularz w wersji do druku:

W przypadku osoby niepełnoletniej niezbędne jest również dostarczenie zgody rodziców lub opiekunów na członkostwo w Towarzystwie.

3. Opłacić składkę członkowską

Członkostwo w PTO zostanie zatwierdzone dopiero po otrzymaniu przez Towarzystwo składki członkowskiej! Odpowiednią do wybranej formy członkostwa kwotę należy wpłacić przelewem zatytułowanym „Składka ….. za rok …”* na podane konto bankowe:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. / Oddział 2 w Kielcach
06 1020 2629 0000 9802 0131 4780

Nr konta do wpłat z zagranicy:
BPKO PL PW 06 1020 2629 0000 9802 0131 4780
*w przypadku gdy przelew dokonywany jest z konta, którego właścicielem nie jest osoba, której dotyczy formularz, w tytule należy także podać imię i nazwisko.

Uwaga!
Osoby, które chcą kontynuować swoje członkostwo nie muszą ponownie wypełniać formularza zgłoszeniowego, wystarczy sama wpłata składki członkowskiej. Prosimy jedynie o dopisanie w tytule przelewu nr członka, co usprawni sprawy administracyjne.

Pliki do druku
Zgoda opiekuna na członkostwo w PTO
Blankiet wpłaty
Deklaracja członkowska
Statut PTO

Formularz zapisu do PTO