Polityka prywatności

Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Origami (zwane dalej Stowarzyszeniem), NIP: 9591719933, REGON: 260070766 Ochrona danych i ich przechowywanie odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1. Źródła zbieranych danych osobowych
a) deklaracja członkowska
b) wypełniona zgoda opiekunów
c) skrzynka e-mail
d) rozmowa słowna

2. Cel zbierania danych osobowych
dane przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych usług, zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia

3. Odmowa podania danych osobowych konsekwencją niepodania danych osobowych skutkuje odstąpieniem od członkostwa w Stowarzyszeniu

4. Rodzaj niewrażliwych danych osobowych do przetwarzania
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) numer telefonu
d) adres facebook
e) wiek

6. Dane statystyczne na stronie www
Ruch na stronie firmowej jest monitorowany przez statystyki pomagające poznaniu preferencji i zachowań użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i stosujemy ją jedynie do oceny popularności poszczególnych podstron i słów kluczowych. Ciasteczka można zablokować w przeglądarce. Umożliwiamy logowanie / rejestrację / komentowanie za pośrednictwem strony www. Dane nie są nigdzie dalej przekazywane

7. Środki ochrony posiadanych danych osobowych
a) korzystanie z rozwiązań najlepszych producentów, dostęp szyfrowany certyfikatem SSL
b) wszystkie serwisy i konta mailowe mają długie hasła, zakwalifikowane jako silne
c) komputery mają aktualizowane oprogramowanie, chronione programem antywirusowym

8. Udostępnianie danych podmiotom zewnętrznym
Stowarzyszenie nie udostępnia danych swoich członków w celach reklamowych i marketingowych

9. Ochrona danych osobowych i prywatności
a) Dane osobowe członków są przechowywane w bazie danych
b) dane osobowe są przechowywane przez osobę upoważnioną przez Zarząd

10. Naruszenia polityki prywatności
każde wykryte naruszenie zasad wynikających z polityki prywatności powinno być zgłaszane do administratora danych osobowych

11. Dostęp do przechowywanych danych
każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu zmiany, poprawy lub usunięcia danych osobowych należy skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych pod adresem e-mail: agnieszka.pto@gmail.com
zastrzegamy sobie prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

12. Okres przechowywania danych
Rozmowy prowadzone przez internet lub skrzynkę mailową będą przechowywane bezterminowo

13. Niszczenie danych odbywa się komisyjnie w sposób trwale uniemożliwiający odczytanie zapisanych danych.

14. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *