O Stowarzyszeniu

Polskie Towarzystwo Origami prowadzi działalność służącą popularyzacji sztuki origami
Najważniejszym celem Stowarzyszenia jest działalność wydawnicza – publikacja biuletynów, książek i innych materiałów informacyjnych poświęconych origami. Publikacje te, są głównie dziełem członków PTO. Realizacja celów statutowych wyraża się także w organizacji spotkań upowszechniających sztukę origami, warsztatów, konkursów czy wystaw. Stowarzyszenie dociera do szerokiego grona odbiorców, nie tylko mieszkańców naszego kraju. Członkowie podejmują także kroki służące integracji środowiska origami w Polsce oraz promocji rodzimych kreatorów.

Wszystkich miłośników origami, którzy chcieliby włączyć się w działalność Polskiego Towarzystwa Origami – Papierowe Fantazje zachęcamy do przysyłania swoich propozycji, opinii i pomysłów na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie wydało wiele publikacji poświęconych origami, w najbliższym czasie pojawią się kolejne. W latach 2006-2012 do Stowarzyszenia przystąpiło ponad 350 osób.

Korzyści wynikające z członkostwa w PTO
Na członków Polskiego Towarzystwa Origami czeka wiele atrakcji:
• Bezpłatny biuletyn w cenie składki członkowskiej
• Zniżki na wszystkie imprezy, warsztaty, konferencje organizowane przez PTO
• Bezpłatny wstęp na wybrane imprezy organizowane przez Stowarzyszenie
• Bezpłatne materiały konferencyjne i pokonferencyjne
• Atrakcyjne bonifikaty na książki i publikacje PTO

Wypełnij formularz zapisu do PTO