Instruktorzy Origami

Zdobycie stopnia instruktorskiego jest ściśle powiązane z aktywnym uczestnictwem w działalności Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że ten warunek będzie dodatkową zachętą dla osób, które dotychczas nie angażowały się zbytnio w pracę na rzecz Stowarzyszenia. Ponieważ nie chcemy, aby instruktorami zostawały osoby przypadkowe, niezbędnym warunkiem uzyskania stopnia instruktorskiego jest wykazanie się określonymi w regulaminie umiejętnościami. Chcemy w ten sposób docenić wszystkie osoby prowadzące działalność na swoim terenie czy w innych Stowarzyszeniach, ale biorąc pod uwagę, że będzie to stopień instruktorski Polskiego Towarzystwa Origami, argument o działalności na rzecz PTO nie wymaga więc chyba specjalnego wyjaśnienia. Osoby, które spełniają wymienione warunki powinny skontaktować się ze Zarządem PTO lub osobą wyznaczoną do rozmów z kandydatami, zdać relację ze swojej pracy i uzgodnić szczegółowe warunki ubiegania się o stopień Instruktorski.

Regulamin Instruktora Origami PTO
Pobierz wniosek o nadanie tytułu instruktorskiego (plik PDF).
Aktualna lista instruktorów origami

Koordynator: Anna Skorupa