Formularz zapisu na 12 Konwencję Origami

m_reg_prudnik_p2

Rozpoczynamy zapisy na 12. Konwencję PTO w Prudniku 21-23 lipca 2017. Konwencji będzie towarzyszył cykl warsztatów prowadzonych przez działaczy Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane udziałem w imprezie prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Dane osobowe

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Nr członkowski
 Nie jestem członkiem PTO

Adres (ulica, kod, miasto)

Zakwaterowanie i posiłki

Cena noclegu dla uczestników konwencji
• 1 os pokój - 1 pokój 35 zł
• 2 os z łazienką - 5 pokoi 30 zł
• 2 os bez łazienki - 2 pokoje 25 zł
• 3 os bez łazienki - 2 pokoje 25 zł
• 4 os bez łazienki - 2 pokoje 25 zł
• 4 os z łazienką - 2 pokoje 27 zł

W miarę możliwości chciałbym/abym aby zakwaterowano mnie w pokoju razem z

Proszę wybrać rezerwację noclegów
 Nocleg piątek (21. 07. 2017) Nocleg sobota (22. 07. 2017) Nocleg niedziela (23. 07. 2017)

Pobyt przed konwencją

Pobyt po konwencji

Posiłki
Koszt wyżywienia wynosi 30zł osobodzień (śniadanie, obiad, kolacja) Catering.

 piątek sobota niedziela

Inne

Chciałabym/chciałbym nauczyć się:

Poprowadzę warsztaty (autor i nazwa modelu):

Na przeprowadzenie warsztatów potrzebuję
 45 minut 1,5 godziny 2 godziny jeszcze więcej czasu

Prowadzących warsztaty prosimy o zabranie ze sobą gotowego modelu który będzie przedmiotem warsztatów w celu prezentacji jako model referencyjny.

 Chcę pokazać swoje prace na wystawie, potrzebuję:
 potrzebuję 1/2 stołu potrzebuję 1 stół potrzebuję 2 stoły

Na miejscu chciałbym uzupełnić brakujące biuletyny PTO:
(składka archiwalna - 30 zł za wybrany numer)
 nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6 nr 7 nr 8 nr 9 nr 10 nr 11 nr 12 nr 13

Koszulka w rozmiarze:
 Damska M Damska L Męska M Męska L Męska XL

Akceptuję fakt, że rezerwacja noclegu jest wiążąca i brak jej realizacji wiąże się z opłatą w wysokości 50% ceny za każdą zarezerwowaną dobę.

Ważne
akceptuję fakt, że udział w konwencji będzie się wiązał z opłatą konferencyjną w wysokości 60 zł. Kwotę należy wpłacić nie później niż do 31 maja 2017 r na konto:

Polskie Towarzystwo Origami
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. / Oddział 2 w Kielcach
06 1020 2629 0000 9802 0131 4780
Nr konta do wpłat z zagranicy:
BPKO PL PW 06 1020 2629 0000 9802 0131 4780

Na konto PTO wpłacamy wyłącznie opłatę konferencyjną oraz członkowską. Opłatę za noclegi i wyżywienie regulujemy na miejscu odliczoną kwotą w gotówce w czasie trwania konwencji.

W przypadku wyczerpania wolnych miejsc o udziale zdecyduje dokonana terminowo wpłata na konto stowarzyszenia. Należy mieć także opłaconą aktualną składkę członkowską za rok 2017. Dla uczestników przygotujemy materiały konferencyjne, papier, gadżety z logo Stowarzyszenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w celach związanych z realizacją zgłoszenia, zgodnie z "Ustawą o Ochronie danych Osobowych" z dnia 29.08.1997r (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

Uwagi i komentarze:

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.museo.pl/content/view/1251/114/


Form – english version:

Personal data

Full name (required)

E-mail address (required)

Telephone number (required)

Membership number
 I am not a POA member

Address (street, postal code, city, country)

Accommodation (dormitories) and meals

Price for the accommodation only for the participants of the convention:
• bed in 3-person room: 25 PLN
• bed in 2-person room: 30 PLN
• bed in 1-person room: 35 PLN

If it would be possible I would like to be accommodated with:

Please choose the accommodation
 for Friday night (21. 07. 2017) for Saturday night (22. 07. 2017) for Sunday night (23. 07. 2017)

Accommodation before the convention

Accommodation after the convention

Meals
Price for the meal 30 PLN
 Friday Saturday Sunday

Others

I would like to learn:

I will conduct a workshop (author and model name):

For my workshop I need
 45 minutes 1,5 hour 2 hours even more time

If you are conducting a workshop we would like to ask you to bring a completed model of what you are going to show for reference.

 I would like to present my models in an exhibition, I need::
 potrzebuję 1/2 a table 1 table 2 tables

During the convention there will take place a campaign: „Oddam origami w dobre ręce”(Giving Origami a new life). Probably each of you has a spare model or two that you would like to give away. We would like to encourage you to bring those models. They might find a new owner.

I would like to receive archival POA bulletins:
(archival contribution - 30 PLN for each number)
 nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 nr 5 nr 6 nr 7 nr 8 nr 9 nr 10 nr 11 nr 12 nr 13

T-shirt in size:
 ladies M ladies L male M male L male XL

I accept the fact that the reservation of accommodation is binding and that the lack of its realization will be charged by 50% of the price for each reserved day.

Important
I accept the fact that participation in the convention is associated with a conference fee of 60 PLN. The amount has to be transferred no later than 31 may 2017 into the following account:

Polskie Towarzystwo Origami
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. / Oddział 2 w Kielcach
06 1020 2629 0000 9802 0131 4780
No. of account for payments from outside Poland:
BPKO PL PW 06 1020 2629 0000 9802 0131 4780

Please transfer the money only for the conference and the membership fees. The fee for the accommodation and dinners will be regulated at location in cash, during the convention.

In case of lack of free spots, participation will be decided on the basis of punctual payment of the convention fee. The membership fee for 2017 is obligatory if you want to take part in the convention. There will be conference materials, paper, gadgets and commemorative t-shirts with POA logo for the participants.

I hereby agree for processing my personal data, and to communication with the use of electronic mail for the purposes of completion of the application, as defined in the Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws No. 133, item 883)

Notes and comments:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha * Upłynął limit czasu, proszę odświeżyć kod capcha.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>